MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Zamanla insanlar bireysel yaşamdan toplumsal yaşama geçmiş ve birlikte yaşayabilmek için düzenleyici kurallara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Ahlak kuralları, hukuk kuralları, örf-adet vb. gibi. Günümüzde kuşkusuz en önemlilerinden biri trafik kurallarıdır. Özellikle büyükşehirlerde yaşamın önemli unsurları arasında ulaşım araçları vardır. İnsan yaşamını kolaylaştırdıkları gibi büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Başlıca sorun trafik kazalarıdır. Trafik kazaları maddi hasarlara, sağlık sorunlarına ve dahası can kayıplarına neden olabilmektedir.

1.Maddi hasarlı trafik kazası nedir?

     Trafik kazasındaki çarpma sonucu aracın ezilmesi, bozulması, dökülmesi gibi zararların meydana geldiği kazadır. Sol ön kapının ezilmesi, sinyal lambasının kırılması, kaportanın düşmesi, aracın tavanın ezilmesi vb.

2.Trafik kazalarında kusurluluk nedir?

     Yürürlükteki trafik kurallarına aykırı eylem ve davranışta bulunan, yasalara muhalefet etmiş olan araç sahibi kusurlu olarak nitelendirilir.

3.Hasar onarımı kimden talep edilir?

      Kusursuz olan araç sahibi, kazaya neden olan aracın sigorta şirketine zararın giderilmesi için talepte bulunur. Her araç sahibinin aracını,  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında güvence altına alması zorunludur.

            HASAR ONARIM BAŞVURULARINDA SİGORTA ŞİRKETİ

    Sigorta şirketi hasarı giderebilir, eksik-hatalı giderebilir veya hiç cevap vermeyebilir.

1.Sigorta şirketi araçta oluşan hasarı layıkıyla giderebilir.

2.Sigorta şirketi hasarı eksik veya yanlış giderebilir; sigorta şirketleri genellikle hasar onarım başvurularını kabul etmekte ancak aracın onarımını eksik veya yanlış yapmaktadır. Dolayısıyla araçta oluşan gerçek zarar karşılanmamış ve araç sahibinin zararı giderilmemiş olur. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından atanan bir bilirkişi raporunda; “… Sigorta şirketinin, tedarik yapma hakkını kullanmayarak, parçaları anlaşmalı özel servisin temin etmesi ile hasar tespitinde yer alan parçalara %35 iskonto uygulayarak ve sol ön ve arka kapının orijinal olamayacak kadar düşük bedelle yazılması ayrıca işçiliklere %15 iskonto uygulayarak (anlaşmalı servise) KDV dahil 10.350,00 TL ödeme yaptığı anlaşılmıştır…’’ şeklindeki ifadesinde eksik ödemeye işaret edilmiştir.

Başka bir bilirkişi raporunda“… Tüm parçalara orijinal fiyatları üzerinden %35 iskonto yapılmış, ayrıca sol ön kapı ve sol arka kapının 1.250,00 TL yan sanayi mi çıkma mı olduğu bilinmeyen bir fiyatlandırma ile yazılıp tekrar bu fiyatlar üzerinden %35 iskonto düşülmüştür.’’ “…sigorta şirketi raporunda %50 ila %80 arasında orijinal parça için piyasada temini mümkün olmayan iskonto bedelleri uygulanarak hesaplama yapıldığı ve sigorta şirketinin ödemesinin de bu bedeller üzerinden yapıldığı görülmektedir.’’   şeklindeki ifadelerle sigorta şirketi tarafından fahiş iskonto uygulandığı belirtilmiştir.

Parçalar üzerinden iskonto uygulanan bir olayda Yargıtay şöyle hüküm vermiştir; “…Davalı ile anlaşmalı ya da yetkili servisleri arasında yapılan anlaşmalara göre iskonto uygulanması, davacı sigortalıyı bağlamaz. Davacı aracını kendi imkanları ile bir başka serviste tamir ettirmiş ve bu servis tarafından iskonto yapılmamıştır. Dosya kapsamına göre, ekspertiz raporunda belirtilen 2.097 TL iskonto yapılmadan, davacının gerçek zararının tespiti gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.’’ (Y17HD 2015/5479 E. 2015/12776 K.)

Araçta meydana gelen hasarın onarılması sırasında araç sahibine orijinal parça hakkı tanınmaksızın eşdeğer veya yan sanayi parçayla değiştirilen bir olayda Danıştay şöyle karar vermiştir;   “ Sigortalı aracın zarar verdiği araçta, hasarlı parçanın tamir edilmesi mümkün değil ise, hasarlı parçanın orijinal olup olmadığı ayrımına gidilerek değişecek parça orijinal ise; öncelikle orijinal parça değişimi, hasar gören araç sahibinin onayı bulunması halinde veya orijinal parçayla değişiminin mümkün olmaması halinde eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimi yoluna gidilmesi gerekirken, eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parçayla onarımına öncelik veren B.2.2.1 bendinin 2. Paragrafının 1.  Cümlesinde yer alan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”  (Danıştay 15. Dairesi 2015/6111 E. 2018/6093 K.) diyerek araç sahibinin orijinal parça ile değişimi talep etme hakkının olduğunu belirtmiştir.  

3.Sigorta şirketi cevap vermeyebilir; hasar onarım için başvuruda bulunulmasına rağmen sigorta şirketi sessiz kalabilir.

SİGORTA ŞİRKETİ HATALI-EKSİK ONARIMDA BULUNMUŞ YA DA BAŞVURUYA KARŞI 15 GÜN SESSİZ KALMIŞSA NE YAPILMALI? Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulmalıdır. Alternatif bir çözüm yoludur ancak daha kısa sürede çözüm üretir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir.

Yorum yap *

Adınız *

Email *

Website

Masrafsız Değer Kaybı Başvurusu

Değer kaybı aracınızın trafik kazasından önceki ikinci el piyasa değeri ile kaza sonrasındaki değeri arasındaki farktır. Değer kaybı başvurusu masrafsız bir işlem olup bu süreçte sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Tıkla Ara
Whatsapp