TRAFİK KAZASI VE HUKUKİ SÜREÇ

1.TRAFİK KAZASI NEDİR?       Teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, iş yoğunluğu ve değişen dünya şartları insanların araç kullanımını arttırmıştır. Bu artış trafik yoğunluğunu ve trafik kazalarını tetiklemiş, insanlar da olası birtakım tehlikelerden kurtulmak için tedbirler almaya yönelmiştir. Peki, bu olası tehlikeler…

DEĞER KAYBI

1.DEĞER KAYBI NEDİR?       Trafik kazası geçirmiş ve sonrasında onarılmış olan aracın ikinci el piyasasında kaybettiği değerdir. Trafik kazası nedeniyle araç değer kaybı durumu sıklıkla meydana gelmektedir. Zira trafik kazası nedeniyle araçta yapılan onarım işlemleri aracın TRAMER kaydında sürekli olarak bulunmakta ve…

ARAÇTAN MAHRUM KALMA

Bir trafik kazası olduğunda araçta oluşan maddi hasar, kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası tarafından karşılanır. Fakat aracın hasar görmesi durumunda sadece maddi zarar oluşmaz. Hasar gören aracın onarım süresince kullanılamaması sebebiyle araçtan yoksun kalma tazminatı gündeme gelir. Araç…

KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI

Günümüzde sıkça karşılaştığımız trafik kazaları sonucunda araçlarda hasarlar oluşmaktadır. Araçta meydana gelen maddi hasar kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortasından karşılanmaktadır. Bunun yanında kazada kusursuz olan tarafın aracı beli bir süre onarımda kalması gerekmektedir. Bu onarım süresince araçsız kalınması sonucu…

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Zamanla insanlar bireysel yaşamdan toplumsal yaşama geçmiş ve birlikte yaşayabilmek için düzenleyici kurallara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Ahlak kuralları, hukuk kuralları, örf-adet vb. gibi. Günümüzde kuşkusuz en önemlilerinden biri trafik kurallarıdır. Özellikle büyükşehirlerde yaşamın önemli unsurları arasında ulaşım araçları vardır….

AYM İPTAL KARARININ DEĞER KAYBINA ETKİSİ

Anayasa Mahkemesi iptal kararları; bir kanun hükmünün yasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Buna göre, iptal kararları bir kanun hükmündeki sakatlığı ortaya koyar nitelikteki kararlardır. Anayasanın 153. Maddesi uyarınca, kural olarak, iptal kararlarının geri yürümeyeceği anlaşılmaktadır. Bu…

Masrafsız Değer Kaybı Başvurusu

Değer kaybı aracınızın trafik kazasından önceki ikinci el piyasa değeri ile kaza sonrasındaki değeri arasındaki farktır. Değer kaybı başvurusu masrafsız bir işlem olup bu süreçte sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Tıkla Ara
Whatsapp